betaling

De kosten worden berekend op basis van uurtarief.

De nota wordt aan de opdrachtgever verzonden, tenzij anders is overeengekomen.