wie ben ik

Mijn artsenopleiding heb ik in Leiden gevolgd en mijn specialisatie als psychiater heb ik in de Haagse regio gedaan.

Tot 2014 heb ik in een grote GGZ-instelling in de regio gewerkt, waar ik door de jaren heen verschillende functies heb bekleed. Voor de invoering van de zorgprogramma’s heb ik onder meer een polikliniek opgezet, in generalistische teams gewerkt en na de invoering van de zorgprogramma’s ben ik in een psychose-team werkzaam geweest, dat later omgevormd is tot een F-ACT team. Tot begin 2014 heb ik geparticipeerd in de crisisdienst. Jarenlang ben ik plaatsvervangend A-opleider geweest en heb vele arts-assistenten in opleiding tot psychiater gesuperviseerd. De laatste 15 jaar ben ik in genoemde GGZ- instelling geneesheer-directeur geweest.

Daarnaast heb ik  van het begin van mijn loopbaan als psychiater een eigen praktijk gehad (praktijk voor psychiatrie en psychotherapie), waarin ik psychiatrische behandelingen en psychotherapieën heb gegeven. In deze praktijk heb ik al die jaren ook psychiatrische expertises gedaan.

Met de behandelingen in mijn eigen praktijk ben ik per 1 januari 2020 gestopt en ik heb mijn praktijk een andere naam gegeven: Psychiatrische Expertise Praktijk, waarin  ik psychiatrische expertises doe.

Ik volg regelmatig cursussen, studiedagen en workshops om bij te blijven op mijn vakgebied.

Ik ben ingeschreven in het BIG-register als arts/psychiater (BIG 49022869101).

Mijn AGB-code is: 03029464.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Koninklijke Maatschappij der Geneeskunde (KNMG) en de Nederlandse Vereniging Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR).

Als NVMSR-lid ben ik gekwalificeerd voor arbeidsrechtelijke, civielrechtelijke en medische aansprakelijkheidszaken (AR,CV,MA).

In het kader van mijn lidmaatschap van de NVMSR neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten.