werkwijze

De opdrachtgever, bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur of Rechtbank verzoekt mij om een psychiatrische expertise te verrichten. De cliënt wordt daarna schriftelijk uitgenodigd voor het expertise-onderzoek. Bij de uitnodigingsbrief is een folder gevoegd, waarin het en een ander uitgelegd staat over het onderzoek. De duur van het onderzoek kan wisselen, afhankelijk van de problematiek. Soms is een tweede afspraak nodig.

Aan het begin va het onderzoek wordt het doel en de werkwijze van het onderzoek uitgelegd. Na afloop van het onderzoek maak ik het rapport.

Bij arbeidsrechtelijke rapportages heeft cliënt recht op inzage en correctie. Dat betekent dat betrokkene feitelijke correcties mag aanbrengen in het gespreksgedeelte van het rapport (de anamnese). Betrokkene krijgt daartoe de anamnese toegestuurd.

Bij sommige civielrechtelijke zaken kan door cliënt naast het inzage- en correctierecht ook gebruik gemaakt worden van het blokkeringsrecht. Betrokkene krijgt het gehele conceptrapport toegestuurd en als hij/zij het niet eens is met het rapport mag hij/zij het blokkeren, waarna het rapport vernietigd wordt en dus niet aan de opdrachtgever wordt verzonden. Als betrokkene overweegt om het rapport te blokkeren adviseer ik hem/haar eerst met zijn/haar belangenbehartiger te overleggen.

Feitelijke correcties worden in het rapport overgenomen en vervolgens wordt het rapport naar de opdrachtgever verzonden.

Een enkele keer is het nodig dat er ook een (neuro)psychologisch onderzoek wordt verricht. Dat gebeurt dan na overleg met de opdrachtgever door een (neuro)psycholoog met ruime ervaring in het doen van (neuro)psychologische onderzoeken.

Bij klachten vindt zo mogelijk eerst overleg plaats. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kan er een klacht ingediend worden bij de NVMSR, waar een klachtreglement is en een klachtencommissie fungeert.